תקנון מבצע לרוכשי סיר MULTI VARKA 1900

לקוחות אשר ירכשו סיר בישול MULTI VARKA 1900 במחיר מלא אשר מיובא על ידי OIG בלבד יקבלו מתנה לבחירה:

  • קוצץ מזון VEGGIE BULLET  או שואב אבק אלחוטי מדגם DAV707
  • תקופת המבצע: 6.4.2021-17.5.2021
  • חברת OIG שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע לרבות את תנאי אחריות הרשומים בתקנון זה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי חוק ובכפוף למתן הודעה בכתב ומראש באותו אופן בו פורסמה ההודעה הראשונה.

פרטי ההטבה:

מתנה לבחירה

קוצץ מזון VEGGIE BULLET  או שואב אבק אלחוטי מדגם DAV707
יובהר, כי למכשירים שיירכשו מתצוגה או מעודפים במהלך תקופת המבצע, לא תוצע האפשרות לקבלת ההטבות.

אופן קבלת ההטבה:

כללי:

OIG שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל תנאי מתנאי המבצע, בכפוף לכל דין ולמתן הודעה בכתב ומראש באותו אופן בו פורסם התנאי בראשונה.
אין כפל מבצעים ו/או הנחות מכל סוג שהוא.
תקנון זה יוצג באתר OIG בדף המוצר במהלך תקופת המבצע OIG.co.il.
לא ניתן יהיה לקבל זיכוי/החזר בגין ההטבה.