תקנון מבצע טרייד אין למסחטות HUROM HAA | H100 | H200

  1. לקוחות אשר ירכשו מסחטה מאחד הדגמים לעיל אשר מיובא על ידי OIG בלבד (למעט מתצוגה ועודפים) ויחזירו מסחטה ישנה מכל סוג יקבלו הנחה של עד 1000 ₪ במעמד הרכישה.
  2. תקופת המבצע: החל מיום 20.10.2021 ועד 30.11.2021 על ידי חברת OIG או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
  3. חברת OIG שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע לרבות את תנאי אחריות הרשומים בתקנון זה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי חוק ובכפוף למתן הודעה בכתב ומראש באותו אופן בו פורסמה ההודעה הראשונה.
  4. המבצע אינו חל על מסחטות מהדגמים המשתתפים במבצע אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות שיווק ישיר באינטרנט, ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או במסגרת ירידי "חבר".

פרטי ההטבה:

  • הנחה בגובה עד 1000 ₪
  • יובהר, כי למסחטות שיירכשו מתצוגה או מעודפים במהלך תקופת המבצע, לא תוצע האפשרות לקבלת ההטבות.

אופן קבלת ההטבה:

  1. על הלקוח להחזיר את המסחטה הישנה לחנות, ובמעמד הרכישה תינתן הנחה של עד 1000 ₪.
  2. חבילת ההטבה תוצע ללקוח אשר רכש בחנויות מורשות בלבד

כללי:

OIG שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל תנאי מתנאי המבצע, בכפוף לכל דין ולמתן הודעה בכתב ומראש באותו אופן בו פורסם התנאי בראשונה.
אין כפל מבצעים ו/או הנחות מכל סוג שהוא.
תקנון זה יוצג באתר OIG בדף המוצר במהלך תקופת המבצע OIG.co.il.
לא ניתן יהיה לקבל זיכוי/החזר בגין ההטבה.