מבצע סדנת הדרכה חווייתית
לרוכשי מיקסר DAVO PRO 5750 | 5740

לקוחות אשר ירכשו מיקסר מדגם  DAVO PRO 5750 / 5740 אשר מיובא על ידי OIG בלבד יקבלו קערה 8 ל' + סדנת אפייה וקונדיטוריה הכוללת הדרכה לתפעול המכשיר בהנחיית שף מוביל.

תקופת המבצע: 20.10.21 – 30.11.21.

 1. חברת OIG שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע לרבות את תנאי אחריות הרשומים בתקנון זה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי חוק ובכפוף למתן הודעה בכתב ומראש באותו אופן בו פורסמה ההודעה הראשונה.

 

פרטי ההטבה:

 • קערה 8 ל'
 • סדנת אפייה וקונדיטוריה הכוללת הדרכה לתפעול המכשיר בהנחיית שף מוביל.
 • שווי ההטבה 850 ₪.

יובהר, כי למיקסרים שיירכשו מתצוגה או מעודפים במהלך תקופת המבצע, לא תוצע האפשרות לקבלת ההטבות.

 

אופן קבלת ההטבה:

 1. לקבלת הטבת הסדנה יש להירשם באתר החברה https://oig.co.il/land/wsdavo/ או באמצעות ה QR קוד המודבק ע"ג האריזה.
 2. חבילת ההטבה תוצע ללקוח אשר רכש בחנויות מורשות בלבד (רשימת חנויות באתר OIG) https://www.oig.co.il/stores/

 

כללי:

 • OIG שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל תנאי מתנאי המבצע, בכפוף לכל דין ולמתן הודעה בכתב ומראש באותו אופן בו פורסם התנאי בראשונה.
 • אין כפל מבצעים ו/או הנחות מכל סוג שהוא.
 • תקנון זה יוצג באתר OIG בדף המוצר במהלך תקופת המבצע OIG.co.il.
 • לא ניתן יהיה לקבל זיכוי/החזר בגין ההטבה.
 • הסדנה הינה פרונטלית למשתתף אחד בלבד. ותתקיים במרכז הסדנאות של חברת OIG ברחוב הגנן 8 מודיעין, או על גבי הרשת.